Fylkesleiar for 1 år

Anders Felde, Byrkjelo - Attval

 

Styremedlemmer for 2 år

Nils Magne Gjengedal, Hyen - Attval

Henriette Sunde, Vassenden - Ny 

 

Kari Sigrun Lysne (Lærdal) og Ole Ivar Åm Sognnes (Leirvik) vart valde som styremedlemar for 2 år i 2017, og er ikkje på val. 

 

Nestleiar av dei valde styremedlemmane for 1 år

Ole-Ivar Åm Sognnes, Leirvik - Attval

 

Vararepresentantar til styret for 1 år

1. Ole Bjarne Hovland, Årdalstangen - Attval

2. Inge Brekke, Bjordal - Attval

3. Tor Arne Herstad, Naustdal - Attval 

 

Vala skal gjennomførast på fylkesårsmøtet til Sogn og Fjordane Bondelag i  Sogndal den 8. og 9. mars.