Skatt Vest ynskjer å medverke til at papir og arbeidsløyve vert korrekte for utanlandske sesongarbeidarar som kjem til fylket i sommar.Det er nokon papir og kunnskap som er naudsynt når du sysselset arbeidstakarar frå utlandet.  På møta komande veke vil det bli orientert om følgjande:

  • Korleis registrere utanlandske arbeidstakarar i Noreg
  • Kva dokumentasjon må leggjast fram ved ID-kontroll
  • Kva er skilnaden mellom D.nr. og P.nr.
  • Kva er det som skal rapporterast inn som løn
  • Kva for skilnad er det mellom arbeidstakarar innanfor eller utanfor EØS-området
  • Kva for ein tariff er det som gjeld  

Møta vert skipa til på følgjande stader og til følgjande tidspunkt:

Sogndalpå Quality Sogndal hotellMåndag 11. juni kl. 17:00 – 19:30

Førde – på Rica Sunnfjord hotell – Tysdag 12. juni kl. 17:00 – 19:30

Nordfjordeid – på Bryggen hotellTysdag 12. juni kl. 17:00 – 19:30