Sogn og Fjordane Nei til EU inviterer til ope møte på Thon Hotel Jølster, Skei, måndag 18. januar kl. 19.00.

Vert handelsavtalane TISA og TTIP eit trugsmål mot velferda, spesielt som følgje av EØS-avtala?

Liv Signe Navarsete (stortingsrepresentant for Sp) og Ralf Einar Johannesen frå Fagforbundet innleiier om korleis desse avtalane vil påverke oss.

Kulturinnslag ved Fridtjov Urdal.

Gratis inngang. Av omsyn til planlegging er det førehandspåmelding:

Klikk her for påmelding