Fokus:

Korleis påverkar rovviltpolitikken beitebruken i Sogn? (Rovviltnemnd)
Korleis påverkar sjukdomen CWD både beitebruk og viltforvaltning i CWD-sona? (Viltforvaltning)

 

Program

- Klokka 10.00 Oppmøte i Naddvik.

- Felles transport til Filefjell og innover i fjellet der turen tek til. Turen går i lett terreng, men det er bratt nedover på          slutten så knea må tole dette. Undervegs vert det lunsjpause og prat om det vi ser, samt korte stopp med innleiingar    på dei tema som har hovudfokus.

- 16:00 Komne ned til bilane i Naddvik