Norges Bondelag sitt Inn på Tunet-utval vert kontakta av fleire som ønskjer å vite meir om Inn på Tunet, og som vurderer og starte opp tilbod på eigen gard.

Fylkeslaga i Norges Bondelag held difor informasjonsmøte, der interesserte kan kome og få kunnskapar og svar på spørsmål om Inn på Tunet.

I Sogn og Fjordane vert møtet halde hos Martha Bjørvik Angedal, på Angedal Gard i Førde onsdag 28. januar 2015 frå kl. 11.00-15.00

Program og informasjon om påmelding finn du her. Møtet er gratis, og er ope for alle.