Sparebanken med på satsing for å auke produksjon av frukt og bær

Publisert 23.01.2018
  • Tips en venn om denne siden

- Marknadspotensialet for frukt og bær er framleis stort, og vi treng ei skikkeleg satsing i fylket, seier fylkesleiar Anders Felde. Han er svært glad for at Sparebanken Sogn og Fjordane vert med næringa på satsinga.

Det vert sett i gong eit treårig prosjekt med hovudmål å mobilisere til auka produksjon av særleg eple og jordbær der marknadsmoglegheitene er store.  Også andre sortar med marknadspotensiale kan gå inn i satsinga.  Landbruksselskapet står som eigar av prosjektet og Njøs Næringsutvikling vert arbeidsgjevar for prosjektleiar Sigurd Molvik. Sogn og Fjordane Fylkeskommune medverkar også økonomisk saman med Sparebanken Sogn og Fjordane.

Framme til venstre fylkesleiar Anders Felde, Prosjektleiar Sigurd Molvik, dagleg leiar ved Njøs Næringsutvikling Stein Harald Hjeltnes og Ragnhild Helgheim frå Sparebanken Sogn og Fjordane.

- Sigurd Molvik er tilsett som prosjektleiar.  Han er allereie starta på jobben, så om du ynskjer å vurdere moglegheitene dine for produksjon av frukt og bær er det berre å ta kontakt med han.  Telefon: 915 61 213.   E-post: sigurd.molvik@njos.no

Her finn du presentasjonen frå AgroNordVest der startskotet for prosjektet gjekk

Artikkel på NRK Sogn og Fjordane sine sider

Artikkel i avisa Firda

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Våre samarbeidspartnere