PÅ SAMLING: Nyvalde lokallagsleiarar høyrer på nestleiar Ole-Ivar Åm Sognnes. Han informerer om oppgåver og forentningar knytta til leiarvervet.

 

FRÅ VENSTRE: Bjørn Aardal (Kjølsdalen Bondelag), Torunn Ommedal Aandstad (Hyen Bondelag), Kristen Grov (Gloppen Bondelag),Renate Rendedal (Balestrand Bondelag), Halvor Brosvik (Nordre Gulen Bondelag) og Ole Bjarne Hovland (Årdal Bondelag og 1.vara til fylkesstyret).