Regionmøterunden er i gong

Publisert 28.01.2020
  • Tips en venn om denne siden

I alt vert det skipa til 10 regionmøte kring i fylket denne veka. I Stryn møtte styremedlemene Kari Sigrun Lysne og Nils Magne Gjengedal ei engasjert forsamling med representantar frå alle di 6 lokale Bondelaga i kommunen

Regionmøta er ein viktig møteplass, der styra i lokallaga møter representantar frå fylkesstyret.   Møta er lagt på kveldstid og er så mange som ti  i talet for at dei fleste som deltek skal få avgrensa reisetid.  - Da er enklare at vi i fylkesstyret reiser rundt, seier styremedlem Kari Sigrun Lysne.

Kari Sigrun Lysne innleier i Stryn.

Klima, mjølk og jordvern

- Vi møtte eit stort engasjement kring klima, mjølk og jordven på møtet i Stryn, seier styremedlem Nils Magne Gjengedal.  Saman med styremedlem Kari Sigrun Lysne representerte han fylkeslaget i møtet.  Det var tydelege tilbakemeldingar på kor viktig det er å sikre Vestland sin relative del av mjølkeproduksjonen.  Samstundes må økonomien for dei som skal halde fram betrast.  

I Stryn er det også ei utfordring å sikre den gode matjorda som driftsgrunnlag.  Det kjem stadig utfordringar knytt til nedbygging av dyrka jord, og då gjerne noko av den beste jorda som bøndene driv.  Det kom ynskje om hjelp frå fylkeslaget  i å førebu seg til møte med kommunen i slike saker.

Bilete: Lyttande og deltakande representantar frå Bondelaga i Stryn

Flott tiltak for yngre bønder i Indre Sogn

- Jammen er eg heldige eg, som fekk lov å innleie for kring 30 unge engasjerte bønder på kveldskurs på Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland, seier nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Ole Bjarne Hovland

Produksjonsdelinga i norsk landbruk må på agendaen

- Vi må våge å ta dei vanskelege diskusjonane no, skal vi kunne sikre matproduksjon i heile landet, sa fylkesleiar Anders Felde til Statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet Widar Skogan, då han besøkte Hafslo i går

Maskinførarkurs 2020

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer maskinførarkurs. Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

Bli med på seniorkurs 18.mars!

Dette er kurset for deg som no eller innan kort tid skal overdra garden til neste generasjon, avvikle drift og framleis forvalte garden, eller deg som skal selje garden.

Dette skjer i Sogn og Fjordane Bondelag

Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte 2020

Thon Hotel Jølster - Skei

Våre samarbeidspartnere