- Dagens inntening i landbruket er for låg til å kunne oppnå naudsynt fornying av driftsapparatet i næringa, og difor vil det vere avgjerande å styrke moglegeheitene for investeringar gjennom ein eigen investeringspakke i tillegg til ein svært naudsynt auke i inntektsmoglegheitene seier ein tydeleg fylkesleiar. 

 

Omtale av kravet og heile kravet og ulike kommentarar finn du mellom anna på:

Her er kravet i sin heilskap

 

www.bondelaget.no

Nationen.no