Nytt i år er også at einskildpersonar kan sende si fråsegn som svar på eit eige skjema med mange spørsmål knytt til jordbruksforhandlingane.  Meir informasjon om fråsegner i førekant av forhandlingane kan du finne her.