Møtte Hovudutval for Næring, naturressursar og innovasjon

Publisert 08.12.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Det er flott at det nye Hovudutvalet for næring, naturressursar og Innovasjon (HNNI) i Vestland fylke sette landbruk på dagsorden i sitt første møte, seier fylkesleiar Anders Felde

Saman med fylkesleiar i Hordaland Bondelag, Peder Nærnes og styremedlem i Bonde- og småbrukarlaget i Hordaland Arne Lofthus innleia fylkesleiar Felde om viktige saker for landbruket i Vestland. - Da kan no hende da vart vèl mange tema på kort tid, men dei fekk no eit innblikk i tema som ein start, og så vert det viktig å få politikarane med oss ut av møteromma og ut på gardsbruka, held Felde fram.

I tillegg til næringa hadde representant frå Innovasjon Norge, Fylkesmannen og seksjonssjefen i fylkeskommunen innleiingar.   I etterkant vart det ein spørsmålsrunde der det var stor variasjon i tema, men det var tydeleg at klima og marknadsbalansering er noko som opptek politikarane.   - Det var gledeleg mange spørsmål kring viktige tema, så det teiknar godt for samarbeidet vidare, avsluttar Felde.

Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon har 15 medlemer og vert leia av Tor Andrè Ljosland som representerer Krf.  På denne sida finn du oversikt over heile utvalet og deira møteplan framover.

Da var ein mannstung gjeng som innleia om landbruket. F.v. Seksjonssjef i Fylkeskommunen Endre Høgalmen, assisterande landbruksdirektør Bjørn Harald Haugsvær, fylkesleiar i Hordaland Bondelag Peder Nernæs, Ole Andreas Smette frå Innovasjon Norge, Fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Anders Felde og Arne Lofthus frå småbrukarlaget.    På oppsummeringa etter spørsmålsrunden vart dette svært så tydeleg for alle.   Dette let ikkje den siste fylkesordføraren i Hordaland Anne Gine Hestetun gå stille forbi.  Ho etterlyste rett og slett kvinner i gjengen :)     - Ja, dette er for gale seier Felde.  Vi må rett og slett tenkje oss om korleis vi presenterer oss samla sett.  Vi har jo dyktige kvinner mellom tillitsvalde og tilsette som vi kan bruke, berre vi tenkjer på da :) 

 

105 mjølkeprodusentar i Vestland fylke vil selje mjølkekvotar.

Gjennomsnittsbruket må styrkast

122 mjølkeprodusentar i Vestland fylke vil selje mjølkekvotar. Dette syner kor viktig det er å styrke 15 - 30 kyrs bruket i det komande jordbruksforhandlingane skal vi klare å oppretthalde eit landbruk over heile landet seier Anders Felde.

- No er vi i gang!

Første møte i ressursgruppa for Styving - landbruksmessa i Vestland vart arrangert veka før jul. Det blir festival 18. - 20.september 2020, hald av datoane!

Luke 23

Luke 23

Det er kvelden før kvelden og me kan opne den nestsiste luka i kalenderen vår.

Luke 22

Luke 22

Sjå kva som gøymer seg bak luke 22 i kalenderen vår.

Luke 21

Luke 21

Endeleg kan me opne luke 21 i julekalenderen vår.

Luke 19

Luke 19

Bak luke 19 gøymer det seg eit godt julegåvetips.

Dette skjer i Sogn og Fjordane Bondelag

Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte 2020

Thon Hotel Jølster - Skei

Våre samarbeidspartnere