Kontorstad er Hafstadvegen 21 i Førde. Kontoret har tre tilsette. 

Vi kan tilby varierte arbeidsoppgåver tilpassa deg som vert tilsett:

  • Arbeid med næringspolitiske og landbruksfaglege spørsmål
  • Samarbeid med lokale styresmakter og privat næringsliv
  • Samarbeid med barne- og ungdomsskular
  • Organisasjonsarbeid og medlemskontakt

Du må ha god kjennskap til landbruk og erfaring frå organisasjonsarbeid. Evne til å arbeide sjølvstendig, godt humør og samfunnsengasjement set vi pris på.  Søkar bør ha høgare utdanning innan landbruk eller organisasjon.

Fleksibel arbeidstidsordning og løn i samsvar med lønsavtale.

Nærmare opplysningar om stillinga ved å vende deg til organisasjonssjef Merete Støfring på telefon 959 47 437 eller personalsjef Catharina Andersen på telefon 905 15 152.

 

Kort søknad med CV sendes innen 18. mai 2017, til Norges Bondelag: stilling@bondelaget.no

 

Les meir om stillinga her.