EIN GLAD GJENG: Styret i Sogn og Fjordane Bondelag.

 

Torsdag 5.mars startar fylkesårsmøte til Sogn og Fjordane Bondelag på Skei, men allereie onsdag 4.mars var styre i Sogn og Fjordane Bondelag på plass.

Dei brukte dagen på styremøte. I tillegg fekk dei rigge og ordne møterommet.

 

Middag med nye leiarar i lokallaga

KJEKK KVELD: Etter styremøte var over, venta god mat i godt selskap.

 

Klokka 20.00 var det middag. På menyen sto det lam. I tillegg til styret i Sogn og Fjordane Bondelag møtte fleire nye lokallagsleiarar.

I morgon klokka 08.30 skal dei delta på ei samling for nye lokallagsleiarar der ein går gjennom oppgåvene som er knytta til leiarvervet.