Lærar Nils Jørgen Helgheim og elevane hadde ein travel dag med å sortere poteter.

 

På Mo har dei fire ulike sortar poteter.  Helgheim fortel dei har troll, pimpernel, kerrs pink og aksel (tidleg potet).

 

Nokre av potetene skulle pakkast og seljast, medan andre skulle nyttast til dyrefôr.

 

Elevane Sogn og Fjordane Bondelag prata me, let vel over arbeidsoppgåvene.

 

Vilde Seljeset i arbeid. Ho passa på at det hang sekkar klar til potetene.

 

Her er potetsekken kome på vekta.

 

Sekkene skulle vege 10 kg.

 

Ferdig pakka sekker med poteter.