350 stolar var sette fram, men det var langt frå nok.

 

Nils Magne Gjengdal (styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag) og Landbruks-og Matminister Jon Georg Dale. Dei diskuterte politikk før møte starta klokka 11.00.   

 

Møteleiar Bjarte Nordanger ynskte dei frammøtte velkomen.

 

Innleiing v/Landbruks- og Matminister Jon Georg Dale, Frp.

 

Jon Georg Dale (Frp), prata om den nye Jordbruksmeldinga.

 

Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Bartnes prata mellom anna om marknadsordningane, og kor viktige dei er.

 

Folk høyrde godt etter, og fleire Sogn og Fjordane Bondelag prata med let vel over det Bartnes sa.

 

Leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, i aksjon.

 

Han prata om ulike tema. Mellom anna tok han opp marknadsordningane, velferdsordningane, mjølkekvoteregionane og beitetilskota.

 

Etter innleiingane var det klart for debatt og spørsmål frå salen. Frå venstre: Anders Felde (leiar i Sogn og Fjordane Bondelag), Frøydis Haugen (leiar i Hordaland Bondelag), Lars Petter Bartnes (leiar i Norges Bondelag) og Jon Georg Dale(Landbruks-og Matminister, Frp) 

 

Claus Rumohr Moe hadde spørsmål til ministeren.

 

Det hadde også Margun Myrmel Øren.

 

Etter møte fekk ministeren, og dei andre debattantane, ei gåve. I posen låg det lokalmat.

 

Anders Felde takkar møteleiar Bjarte Nordanger for innsatsen.

 

Møtet var ferdig klokka 15.00.

 

Magne Selseng og Jostein Flatland (leiar i Sogndal Bondelag) meinte det var eit vellukka møte.