Me har over 1730 som likar sida vår på Facebook og rundt 550 fylgjarar på Twitter. 

No er målet å nå 2000 på Facebook og 600 på Twitter. Klarar me dette?

 

Følg oss   

På Facebook kan de finne oss ved å søkje på Sogn og Fjordane Bondelag. 

Medan på Twitter søkjer de på Sogn og Fj Bondelag.  

Kjekt om de vil fylgje oss og vårt arbeid.