Fagdagen tek til hos Hans Sætren på nordsida i Stryn fredag den 28. september klokka 10:00.  Der det vert omvising og drøftingar kring det å bygge opp eit gardsvarmeanlegg og fyre med flis.  Det vert innleiingar både om dei tekniske løysingane for anlegget og om finansiseringsordingane for slike anlegg.  Tilskipinga er eit samarbeid mellom bioenergiprosjektet til Sogn og Fjordane skogeigarlag og Sogn og Fjordane Bondelag og Norsk Bygdesagforeining.

Her finn du innbydinga og programmet for samlinga.

Illustrasjonsfoto som syner flising av rått virke