Anders Felde frå Breim vart på årsmøtet til Sogn og Fjordane Bondelag fredag, attvald som fylkesleiar.

 

Med seg i styret har han:

Nestleiar Ole-Ivar Åm Sognnes (Leirvik)

Nils Magne Gjengedal  (Hyen)

Marianne Kvalvik Kvamme (Eikefjord)

Kari Sigrun Lysne  (Lærdal)

1.vara Ole Bjarne Hovland (Ny i styret, Årdalstangen)

2.vara Inge Brekke (Bjordal)

3.vara Tor Arne Herstad  (Naustdal)

 

Årsmøtet fann stad på Thon Skei Hotell i Jølster torsdag 3.mars – fredag 4.mars.