- Det kan ofte vere billigare å skifte traktor enn å skifte kone

Publisert 05.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

Det var heldigvis ikkje ekteskapsrådgjeving som var tema på temadag for rekneskapsførarar på Thon Hotel Jølster.

Måndag 4.november samla ca 60 rekneskapsførar seg på Thon Hotel Jølster for å delta på årets temakurs.  To kurs vart arrangert, og rekneskapsførarane kunne velje mellom "GRFS med juridisk vinkling" og "pensjon og sparing". Føredragshaldarane for dagen var henhaldsvis advokat Vidar Brobakken og landbruksøkonomisk rådgjevar Ole Christen Hallesby, og begge geleida kursdeltakarane gjennom dei mange omgrepa, lovverk, praksis og rettslege avgjersler.

Ole Christen Hallesby foreleste om temaet pensjon og sparing.

Vidar Brobakken dukka djupt i GRFS-regelverket.

Etter kurset vart det middag på hotellet for deltakarane som budde der. Avslutningsvis fekk dei prøve seg på ein quiz der målet var å komme fram til dei nye kommunane i Vestland fylke. Det skorta verken på konkurranseinstinkt, kunnskap eller kreativitet, og dersom det skulle vere kommunar som ynskjer å slå seg saman og treng nytt namn, veit vi kven de kan kontakte. Laget som gjekk av med sigeren slo til med heile 40 av 43 riktige, og kunne ta med seg minnepinne, t-skjorte og heider og ære heim.

Djup konsentrasjon kring borda.

 

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Våre samarbeidspartnere