PÅ ÅRSMØTE: 14 personar kom på årsmøtet til Naustdal Bondelag. 

 

Naustdal Bondelag er eit lag som har bra aktivitet. Laget er opptekne av medlemsverving, og har i dag 162 medlemmer. 

Dei jobbar mellom anna med kommunesamanslåinga, Naustdal landbruket mot 2025, dei var medarrangørar under Open Gard på Mo, har gjennomført skuleprosjekt og delteke på Sanden Søndag. 

Naustdal Bondelag har også delteke på arrangement og møter i regi av fylkeslaget, i tillegg samarbeider dei godt med andre lag. 

 

Val

 

Arild Herstad held fram som leiar. Med seg i styret har han Atle Kringlen, Anni Aase, Vidar Heggheim, Joakim Aase  og Norid Linda Smådal (ny i styret). Som 1.vara er Odd Vonden vald, medan Aud Slettehaug er vald som 2.vara. 

Olav Birkeland gjekk ut av styret etter fleire år som kasserar.