Mål:

  • Vite om mulige tegn til stress- og krisereaksjoner

  • Tryggere kunne møte bønder i vanskeligheter og krise

  • Lettere kunne henvise til hensiktsmessig hjelp og bistand.

 

Tema som behandles:

  • Begrepene stress og krise - Hva kan utløse stress og krise

  • Faresignaler - Fysiske og psykiske symptomer

  • Ettervirkninger etter stress og krise - Hva gjør du?

  • Praktisk hjelp - Hjelpeinstanser

  • Våre roller og muligheter for å være til hjelp

  • Prosedyrer i og mellom landbrukets organisasjoner

     

    Pris:               kr. 3000,- pr deltager

    Tid:                Onsdag 5. mars kl. 09:00 – 15:00

    Sted:                Bryne kro og motell

    Påmelding og spørsmål til: Kjersti.Flesja@lr.no  eller telefon +47 95365797

Innen:             mandag 17. februar