Det er krevende tider i landbruket, og et stort behov for samhandling med andre aktører i næringen. I landbruksparken er det samlet mye kompetanse innen flere fagfelt, som økonomi, regnskap og driftsplanlegging, rådgiving, forskning og landbruksutdanning. For å stå sterkere rustet til å møte fremtidens utfordringer, som for eksempel ny gjødselbrukforskrift, klimaendringer, nye krav som skal løses, og arbeidet med et solid inntektsløft for næringen, blir fagmiljøet i landbruksparken viktige samarbeidspartnere.  

Rogaland Bondelag ser frem til samarbeidet, og til å bidra i videre utvikling av landbruksparken.