Valgnemnda har bestått av Ivar Tore Hetland fra Helleland Bondelag som leder, Ester Pollestad fra Nærbø Bondelag som nestleder og øvrige medlemmer har vært Gunnar Bø fra Hjelmeland Bondelag, Liv Haukås fra Tysvær Bondelag, Halvard Bø fra Fogn Bondelag, Laurits Stokkeland fra Søre Hå Bondelag, Arne Edland fra Bjerkreim Bondelag og Bård Oliver Gjellestad fra Ølen Bondelag.

Styret i Rogaland Bondelag 2021 har bestått av:

Fylkesleder: Marit Epletveit, Gjesdal Bondelag- på valg

Nestleder: Jakob Eskeland, Vats Bondelag- på valg

Styremedlemmer:

Bente Gro M. Slettebø, Bjerkreim Bondelag- på valg

May Britt Lode, Nærbø Bondelag- på valg

Jakob Eskeland, Vats Bondelag- ikke på valg

Geirmund Helgøy, Hjelmeland Bondelag- ikke på valg

Varamedlemmer:

  1. vara                        Jon Tore Refve, Bore Bondelag – på valg
  2. vara                        Erik Øvrebø, Bokn Bondelag - på valg
  3. vara                        Øyvind Hebnes, Suldal Bondelag- på valg

 

Valgnemnda i Rogaland Bondelag har følgende innstilling til styret i Rogaland Bondelag:              

  1. Valg av leder for ett år: Marit Epletveit, Gjesdal Bondelag
  2. Valg av nestleder for ett år: Jakob Eskeland, Vats Bondelag
  3. Valg av to styremedlemmer for to år:

Jon Tore Refve, Bore Bondelag

Bente Gro M. Slettebø, Bjerkreim Bondelag                                  

Valg av 3 varamedlemmer til styret for 1 år:

1.vara                           Silje Bekkeheien, Nærbø Bondelag.

2. vara                          Erik Øvrebø, Bokn Bondelag

3. vara                          Jens Marcussen, Suldal Bondelag