Dyrevelferdsprogram for storfe ble satt igang fra nyttår og slakteriene Nortura, Fatland og Prima Jæren inviterte til et informasjonsmøte om programmet sammen med Animalia og Statsforvalteren i Rogaland. Geir Skadberg fra Statsforvalteren innledet møte og fra Animalia gav spesialveterinær helsetjeneste for storfe, Åse Margrethe Sogstad, en grundig gjennomgang av programmet. Det var åpent for spørsmål og diskusjon. Gjennomgående spørsmål var spørsmål rundt ekstrakostnader med veterinærbesøk som påfaller bonden og ønske om en bedre koordinering av KSL, dyrevelferdsprogram og Tines dyrevelferdsindikator. 

Geir Skadberg fra Statsforvalteren i Rogaland