Festmiddagen ble lagt til ledermøte i Rogaland Bondelag. Programmet på ledermøte bar preg av alvoret i at det hadde blitt påvist fugleinfluensa i en fjørefebesetning i Rogaland kvelden før konferansen startet. Etter leders tale ved Marit Epletveit tok Egil Hoen, 1. nestleiar Norges Bondelag opp spørsmålet "Hva gjør Bondelaget for å løfte inntekta?". I debatten ble det diskutert dyrevelferd i forhold til det å drive som heltid eller deltidsbonde og at det er bedre at noen lykkes med å drive stort på heltid heller enn at flere lykkes delvis som deltidsbønder. Det er godt for dyrevelferden at bonden har mulighet for å tilbringe mye tid hos dyrene heller enn å være på jobb og ikke være tilstedet hos dyrene. 

Videre ble ungdommen løftet frem i debatten. Det må satses på ungdommen og gi dem muligheter til å invistere og løfte landbruket frem. 

Budskapsdisiplin er viktig og folkeopplysning er elementært for å få forbrukeren med på laget i forhold til hva som er god nok dyrevelferd.

Bondelaget ble oppfordret til å bruke mer tid på gris. Egil Hoen svarte dette ut med at Norges Bondelag brukte mye tid og ressurser på dette med å følge opp de berørte gisebøndene i dokumentarfilmen som var og at det er mye kompetanse på gris i styret sentralt. Det var imidlertid ønskelig at de syntes bedre i media. Egil Hoen oppfordret videre til at informasjon om dyrevelferd hos gris vises frem når det ikke er dyretragedier i media. 

Sveinung Svebestad fra Felleskjøpet RA løftet frem gjødselvareforskriften som en sentral problemstilling for Rogaland og oppfordret forsamlingen til å bruke anledningen til å påvirke sentralt.

Videre i programmet  hadde Audhild Slapgård, styremedlem i Norges Bondelag et innlegg om bondens rettsvern overnfor myndighetene, nydyrkningsproblematikk og jordvern. Og avslutningsvis var det innlegg fra stortingsrepresentant Tove Elise Madland (Ap) om hva Arbeiderpartiet vil med landbruket og stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa (SV) hadde sitt innlegg: "Finst det håp i hengande Storting?". 

Dag 2 starta med et innlegg fra  Mattilsynet med Geir Nødland. Det ble gitt en orientering rundt fugleinfluensa og hvordan Mattilsynet jobber. Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag  holdt et innlegg om hvorfor man skal velge bondelaget og Sigrid Voster og Rinert Idsø fra Strand Bondelag viste frem sitt lokallag og gav inspirasjon til arbeid i lokallagene. Strand Bondelag ble kåret til årets lokallag i Rogaland Bondelag i 2020. Sven Martin Håland, leder i Sandnes Bondelag holdt også et innlegg om bruk av interne kanaler. Avslutningsvis var det gruppearbeid om hvordan man skal drive lokallagsarbeid fremover. Mange gode innspill ble skrevet ned og tas inn til videre arbeid i fylkesstyret. Det var alt i alt et godt møte med godt engasjement i salen og mange nytta anledningen til å gå på talerstolen.