Treffpunktet blir på TEAMS og du kan melde deg på innan 14. mars ved å gå inn på Statsforvaltaren si heimeside under konferansar.        

 Alle som melder seg på vil få ein e-post fredag 18.mars med lenke til å gå inn på.

Programmet - førebels:

Møteleiar: Anfinn Rosnes, ass. Landbruksdirektør

Kl 10.00  Velkomen ved Bent Høie, statsforvaltaren i Rogaland

Kl 10.10  Utdeling av heiderspris for landbruket i Rogaland 2021

Kl 10.30  Norsk matproduksjon inn i framtida - moglegheiter og utfordringar,

                ved politisk leiing

Kl 11.00  Miljømessig, økonomisk og sosial berekraftig matproduksjon – kva er det og kva må til?

                 ved Hanne Fjerdingby Olsen, postdoktor NMBU

Kl 11.20  Korleis ta vare på Rogalandsbonden  som  matprodusent også i framtida?

                ved Marit Epletveit, leiar Rogaland bondelag

Kl 11.35  Landbruket, ein trygg, attraktiv og god arbeidsplass?

                  ved Eirin K. Sund, Regionleiar i LO

Kl 11.50 Oppsummering ved Geir Skadberg, landbruksdirektør

Kl 12.00 Slutt