- Gledelig og på tide

Publisert 06.12.2019
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen har sendt forslag til Stortinget om lov om god handelsskikk og et uavhengig tilsyn.

En enstemmig næringskomite ba i 2018 regjeringa om å komme tilbake med et forslag til lov om god handelsskikk. Forslaget har vært på høring, og flertallet av høringsinstansene var positive.

- Det er gledelig og svært viktig at vi endelig får på plass en lov om god handelsskikk og et eget uavhengig tilsynsorgan. Det skaper mer ryddige forhold mellom leverandører og dagligvarekjeder, noe som både bonde og forbruker vil tjene på, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

To offentlige utredninger har i 2011 og i 2013 utredet og konkludert med at det er behov for en slik lov. Bakgrunnen er utfordringer i verdikjeden for mat med sterk maktkonsentrasjon i dagligvareleddet, og økt innslag av vertikal integrasjon hvor de samme aktørene styrer flere ledd i verdikjeden. 

- En egen lov vil bidra til mer åpenhet om dagligvarebransjen, økt forutsigbarhet og at man unngår uheldig handelspraksis adferd som tilbakeholdelse av informasjon, korte frister og uklare kontrakter. Andre land har allerede anerkjent at det er nødvendig med en viss regulering for å sikre jevnere fordeling av makten i verdikjeden, understreker Bartnes.

EU er i ferd med å innføre en form for lov om god handelsskikk, og de fleste EU-landene har innført nasjonal lovgivning.

Jobben er ikke over

Det er foreslått å opprette et eget handelstilsyn, samlokalisert med Forbrukertilsynet, for å overvåke at loven blir overholdt.

- Det er helt avgjørende at handelstilsynet blir uavhengig, med selvstendig beslutningsmyndighet. Et dedikert tilsyn som har som hovedoppgave å følge matsektoren, er den sikreste måten å få en god og effektiv håndheving av loven på, sier Bartnes.

Stortinget ba i 2018 i tillegg regjeringa om å utrede flere tiltak som kan bedre konkurransen i dagligvarehandelen, som prisregulering og forhold knyttet til distribusjon som kan hemme konkurransen i dagligvarehandelen.

- I dag er vi fornøyd med at loven kommer. Jeg vil likevel understreke at jobben ikke er over. Det er nødvendig å se på hvordan vi kan skape sunnere konkurranse rundt distribusjon av matvarer. Her er det behov for tiltak, sier Lars Petter Bartnes.

Relaterte lenker

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevern

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha plantevernbevis. Har du ikke dette fra før må du gå et grunnkurs, har du tatt dette tidligere må du gå fornyingskurs hvert tiende år. NLR Øst tilbyr kurs, sjekk tilbudet her

Bli med i stormøte og fakkeltog

Fylkesleder oppfordrer alle berørte til å møte opp til fakkeltog for å vise sin bekymring for at vårt område blir et ulvereservat. - Vi reagerer kraftig på den politiske håndteringen av saken, og krever at ulveforliket i Stortinget etterleves av regjering og forvaltning, sier fylkesleder i Akershus og Østfold Bondelag.

Inn på tunet konferanse

Fylkesmannen inviterer alle Inn på tunet tilbydere til konferanse for faglig påfyll og mulighet for å utvide det faglige nettverket. Temaet for årets konferanse som går av stabelen lørdag 21. mars er barn og unge.

Fakkeltog og folkemøte mot regjeringas rovdyrforvaltning

Nyttårsaften overprøvde regjeringa rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges! Den 22. januar sees vi på Bjørkelangen.

Lokallagssamling i Østfold Bondelag

Torsdag 30 januar inviterer Østfold Bondelag til lokallagssamling på Bøndenes Hus i Råde. Her samles styremedlemmer fra lokallagene rundt omkring i fylket til politisk og faglig oppdatering.

Styrer mot ulvereservat

Regjeringa nekter igjen å regulere ulvebestanden etter Stortingets vilje. – Vedtaket om å felle kun én flokk vil øke konfliktnivået, og viser at regjeringa ikke har til hensikt å følge bestandsmålet som er satt av Stortinget. I realiteten sier man her at ulvebestanden i Norge skal økes, mener Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Er kjøtt bærekraftig

Landbrukspodden om kjøtt og bærekraft

Nok et gjenhør med en populær episode fra året som gikk når vi spør om kjøtt er bærekraftig? Silje Lundberg i Naturvernforbundet og Christian Anton Smedshaug i Agri Analyse er på plass i studio for å gi svar.

Nå kan du melde interesse for salg av melkekvote

Som følge av avtalen om melkekutt som Norges Bondelag og regjeringa inngikk i høst, ble det åpnet for salg av kumelkekvoter til staten 2. januar 2020. Ett døgn etter at det ble åpnet for påmelding, kan Landbruksdirektoratet melde om stor pågang.

Kjære medlemmer, tillitsvalgte, kollegaer og venner!

2019 går mot slutten. Selv om det ikke er julestemning ute, står høytiden for døren. Det er mye som skal ordnes på oppløpssiden. Men etter hvert skal tempoet ned. Bare det nødvendige skal gjøres. De fleste av oss får samlinger med slekt og venner de nærmeste dagene.

Julefreden senker seg

Fra og med fredag 20. desember og fram til torsdag 2. januar er kontoret til Østfold Bondelag stengt. Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en God Jul og et Godt Nytt år. Er det akutte saker som tilsier at du må ha kontakt med administrasjonen ring organisasjonssjef Mina M. Johansen på mobil 917 75 831

Dette skjer i Østfold Bondelag

Onsdag
29
januar

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Torsdag
30
januar

Lokallagsamling

Torsdag
27
februar

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim

Våre samarbeidspartnere