Et enstemmig storting har vedtatt at det skal innføres en lov om god handelsskikk for dagligvarebransjen i Norge. Formålet er å skape et ryddigere forhold mellom leverandører og dagligvarekjeder i matbransjen. Norges Bondelag, NNN, NHO Mat og drikke, Dagligvareleverandørenes landsforening (DLF) og Bondens marked stilte i den anledning med kakefest for næringspolitikerne på Stortinget.

- Dette er en dag vi har ventet lenge på. Lov om god handelsskikk vil bidra til å skape et ryddigere forhold mellom leverandørene og dagligvarekjedene som både bonde og forbruker tjener på. Selv om vi ikke er kommet helt i mål mener vi at en liten feiring er på sin plass, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, til de frammøtte.

Lov om god handelsskikk feires med marsipankake utenfor Stortinget, 28. mai 2018.

Stortinget har vedtatt at regjeringa må komme tilbake med et forslag til en lov om god handelsskikk basert på Dagligvarelovutvalgets forslag fra 2013. Loven skal tre i kraft i løpet av 2019. I tillegg krever Stortinget at regjeringa utreder flere tiltak som kan bedre konkurransen i dagligvarehandelen, herunder forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører samt forhold knyttet til distribusjon som kan hemme konkurransen i dagligvarehandelen.

- Jeg vil advare mot å tro at jobben er over og er glad for at Stortinget ber regjeringa se nærmere på hvordan vi kan skape sunnere konkurranse rundt distribusjon av matvarer. Her trengs det tiltak raskt og jeg ser fram til å følge arbeidet med utredningen som Stortinget har bestilt, sa Bartnes.

Blant de frammøtte var stortingsrepresentantene Kårstein Eidem Løvaas (H), Terje Lien Aasland (Ap), Geir Pollestad (Sp), Steinar Reiten (Krf) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Terje Lien Aasland (Ap), nestleder i Stortingets næringskomite, uttrykte en klar forventning til lovforslaget som regjeringa nå skal levere.

- Vi har vært helt klare i vår bestilling, lovforslaget skal følge Dagligvarelovutvalgets forslag. Vi er også svært tydelige på at tilsynet som skal etableres for å følge opp lov om god handelsskikk skal ha selvstendig beslutningsmyndighet, sa Lien Aasland under markeringen.

Les mer om næringskomiteens innstilling og Stortingets vedtak.