Prisen kan gis til ungdom opptil 35 år som er i ferd med, eller har etablert ny næringsvirksomhet på bygdene. Det må utvises kreativitet og pågangsmot og virksomheten må bidra til å skape nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

Juryen består av to representanter fra Norges Bondelag, to fra Landkreditt og en fra Norges Bygdeungdomslag.

Askeladdprisen blir annonsert i april måned og deles ut på årsmøte til Norges Bondelag i juni.

Du trenger ikke å ha kappspist med troll eller målbundet prinsesser for å søke: Vi leter etter ungdom som vet å bruke sine kreative sider og som ikke lar seg stoppe. Alle kan foreslå kandidater til prisen og kandidatene kan foreslå seg selv.

Fristen for å søke på Askeladdprisen 2012 er satt til 7. mai.

Søknadsskjema finnes her.

Prisen har vært delt ut siden 1996, og her kan du lese om de siste års vinnere.

Spørsmål vedrørende Askeladdprisen kan rettes til Kommunikasjonsavdelingen i Norges Bondelag.