Følgende e-post har blitt sendt ut til medlemmene i Sarpsborg Bondelag:

Styret ønsker å invitere til en studiekveld angående Sarpsborg Bondelag sitt innspill til årets jordbruksoppgjør. Det er mange områder innen landbruk som det kan skje endringer på i år fra regjeringen sin side. Tilskuddsordninger?, importvern?, konsjesonsgrenser?, kvote endringer? m.m. Vi vil at dere medlemmene skal komme denne kvelden og prate/diskutere om hva vi som lag skal prioritere og ha fokus på i dette året. Vi håper  at så mange som mulig kommer og at vi kan inndeles i grupper for å diskutere. Svend Arild Uvaag fra fylkesstyret kommer også for å være med. Ta turen og få en hyggelig og interresant kveld med våre medlemmer. Pga matservering ønsker vi et hint om du kommer, enten på epost 49tveter@online.no eller på telefon 91740407 innen onsdag 5 feb.

Tid: Torsdag 6. februar kl 19.00 Sted: Folkvang

Mvh Styret i Sarpsborg Bondelag