Stormøte korn 2018

Politisk del med innledning og spørsmål fra salen: «Landbruksflertallet» - Jeløya eller Løvebakken?

Hva er viktig for kornbonden i årets jordbruksoppgjør?
v/ leder i kornutvalget i Norges Bondelag, Hans Edvard Torp

Hvordan vil opposisjonspartiene i Næringskomiteen sikre innflytelse for sin politikk jordbruksoppgjøret?
Innlegg fra aktuelle politikere.

Kaffepause

Fagdel med innledning og spørsmål fra salen: Bærekraftig kornproduksjon

Tema og innledere kommer.

Arrangør:              Felles korn- og miljøutvalg i Akershus og Østfold Bondelag

Kontakt:                Anders Klaseie, rådgiver i Akershus Bondelag