Vi starter opp førstegangskurs på Kalnes vgs 24/10-16. Kurset går følgende kvelder: 31/10 – 07/11 – 14/11 og 21/11 kl. 18.00 – 22.00. Eksamen 28/11 kl. 18.00  - 19.00. Lærer:  Jens Syver Opstad. Pris: Kr. 2.200,- pr deltager + bøker. Enkel servering på kurskveldene. Påmelding til : turid.eibakk@naeringogsamfunn.no  innen 15/10-2016