Møter for samarbeidende lag og organisasjoner - JBF 2017

Mandag
27
feb
Løkenveien 4, 1811 Askim

Østfold Bondelag arrangerer hvert år møte med tema: Jordbruksforhandlingene. Til dette møtet inviteres samarbeidende lag og organisasjoner i landbruket til å komme med innspill og synspunkter i forkant av årets Jordbruksforhandlinger. Lagene skal ha mottatt egen invitasjon per e-post i forkant. Det oppfordres også til å sende skriftlig materiale i forkant av møtet, slik at Østfold Bondelag har det beste utgangspunktet for å diskutere/implementere innspillene.

Våre samarbeidspartnere