Program:

Svend Arild Uvaag, nestleder i Østfold Bondelag, er melkebonde, driver kjøttproduksjon og produserer gras og korn. Han vil drøfte bl.a. følgende problemstillinger:

  • Jordbruksforhandlingene - aktuelle problemstillinger
  • Hva tenker Østfold Bondelag om forhandlingene?
  • Dagens utfordringer ved å drive som bonde; positive og mindre positive sider
  • Hva kan framtiden bringe?

Hva tenker Aremark - bonden?

Enkel bevertning - Velkommen!

Hilsen Styret i Aremark Bondelag