Markvandring i Onsøy

Torsdag
21
mai
Kjølberg Herregård, Onsøy
18:00 - 21:00

Onsøy Bondelag: Markvandring i korn hos Espen Sommerfelt, på Kjølberg Herregård torsdag 21. mai kl. 1800. Alle interesserte, bondelagsmedlemmer eller ikke, ønskes velkommen til en fagdag i kornåkeren. Bjørn Inge Rostad fra Norsk Landbruksrådgivning SørØst står for den faglige oppdateringen.

Våre samarbeidspartnere