Program for dagen:

  • NM i havredyrking ved Karstein Brøndbo og Bjørn Inge Rostad
  • Arter og sorter av vårkorn (KornFUTH) ved Bjørn Inge Rostad
  • Dyrkningsteknikk i Mirakel ved Bjørn Inge Rostad og Unni Abrahamsen
  • Plantevernstrategi i hvete ved Unni Abrahamsen
  • NM i høsthvetedyrking og høsthvetesorter ved Bjørn Inge Rostad
  • Jordarbeiding til vårraps ved Wendy Waalen og Unni Abrahamsen
  • Forgrødefelt (KornFUTH) og sorter av åkerbønner ved Unni Abrahamsen og Wendy Waalen

Vi selger pølser, brus, is og kaffe.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Bjørn Inge Rostad
Rådgiver korn, Norsk Landbruksrådgiving Øst
Øsaker, Sandtangen 200, 1712 Grålum
Mobil: +4748163071
E-post: bjorn.inge.rostad@nlr.no
www.nlrost.no