Temaer for kvelden

• Jordpakking

• Integrert plantevern

• Jordarbeiding til høstkorn

Dessuten:

• Aktuelle problemstillinger i kornåkeren

• Aktuelle bondelagssaker

• Aktuelt fra kommunen og Vannområdet

Pizza -servering

Vel møtt til en hyggelig og nyttig kveld!

Kontaktperson for arrangementet: Karl Martin Møgedal: tlf. 924 86 958