Landbruks forvaltningens Informasjonsmøte

Onsdag
26
mar
Onsøy Rådhus
18:00 - 21:00

Hovedtema matproduksjon i Fredrikstad. Kornproduksjon v/ Bjørn Inge Rostad. Kjøttproduksjon storfe og sau v/Asgeir Svendsen. Onsøy rådhus kl. 1800.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere