La humla suse!

Mandag
23
feb
Huggenes, Rygge
09:00 - 16:30

La Humla Suse (LHS), Oikos – Økologisk Norge og Norsk Landbruksrådgivning Østafjells (NLRØ) har fått en bevilgning fra Fylkesmannen i Østfold for å stimulere bønder til å dyrke mer rødkløver. Dette vil være en vinn vinn-situasjon både for humlene og bøndene. Mandag 23. februar er dagen hvor Østfoldbøndene kan samles til kurs.

Våre samarbeidspartnere