Har du planer om å videreutvikle din gård, men lurer på hvordan du kan finansiere planene dine? Da passer dette kurset godt for deg enten du har ideer innenfor tradisjonelt landbruk eller bygdenæringer. Innovasjon Norge, Fylkesmannen og Landkreditt kommer for å fortelle om hva de kan bidra med inn i ulike investerings- og utviklingsprosjekter i landbruket.I tillegg kommer bonde Hilde Hammer Aukrust fra Gården på Svartskog for å fortelle hvordan de gjennomførte sitt prosjekt fra tankestadiet til operativ drift. Der har de vokst fra en sped start med 8 sauer til en større besetning, samt ammeku og utegris. De siste to årene har de produsert 10 tonn kjøtt for privatsalg og restaurantmarked, og i disse dager står en ny driftsbygning klar til å øke antall dyr ytterligere.

Tid: 18. oktober 18-21 – Kommunestyresalen – Rådhuset Råde kommune, Skråtorpveien 2A

 

Meld deg på her