Felles temadag på Oslo Plaza

Fredag
29
nov
Oslo Plaza
00:00 - 22:19

Regnskapsførere i Akershus, Vestfold og Østfold inviteres til temadag på Oslo Plaza fredag 29. november 2013. I år kan dere velge mellom følgende tema: Bokføringsregelverket, Odel, konsesjon og jordlov, samt Regnskap og årsoppgjør etter regnskapsloven.

Våre samarbeidspartnere