Felles ledersamling for Buskerud og Østfold

Fr-Lø
22-23
nov
Sundvollen hotell, Buskerud
00:00 - 22:23

Lokale tillitsvalgte i begge fylker samles på Sundvollen i Buskerud til felles gjennomgang av landbrukspolitiske utfordringer, sosialt samvær på tvers av fylkesgrensene og faglig oppdateringer. Fredag 22. og lørdag 23. november er datoen, og alle lokallag er invitert med på samlingen med en deltaker. I tillegg kommer innbudte gjester, fylkestillitsvalgte og ansatte fra begge fylker.

Våre samarbeidspartnere