Timeplan - Innspill i forhold til produksjon:

Kl. 0930-1030: Korn og kraftforbaserte produksjoner.

Kl. 1030-1130: Gras/melk/grasbaserte produksjoner.

Kl. 1200–1300: Frukt, bær grønt og potet.

Kl. 1300-1400: Velferdsordninger/bygdenæringer. (tjenesteproduksjon/birøkt/bioenergi).