Temaer for kvelden er:

  • Pelias – samarbeidsavtale mellom Rakkestad Sogneselskap og Pelias
  • Forsøksresulteter 2015 – ved Bjørn-Inge Rostad, Norsk Landbruksrådgivning Øst
  • Gjødselstrategi - Anders Rognlien, Yara
  • Tips før våronna

Det blir enkel servering – derfor ønsker vi at du melder din interesse til vårt sentralbord på telefon 69 22 70 70.

Epost: post@raso.no

Rakkestad Sogneselskap :-)