17.juni inviterer Trøgstad Bondelag til Åpen Gård på Trøgstad Bygdemuseum.

Se info om arrangementet her:

http://www.bondelaget.no/oestfold/aapen-gaard-paa-troegstad-bygdemuseum-article68597-192.html