Det første dialogmøtet ble holdt på Orkladal Ysteri på Gjølme tirsdag 24. februar og samlet gårdbrukere fra Agdenes, Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Orkdal og Meldal.

Kjell Vidar Seljevoll fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling gikk gjennom endringer i den nye erstatningsforskriften for tap av husdyr til rovdyr og vilkår for erstatning. Viktig å huske søknadsfristen 1. november, den må overholdes. Det er også viktig å få dokumentert rovdyrskade og ha oversikt over normaltap i besetningen gjennom minst 8 år sammenhengende dataperiode. Alternativ til dette er tall fra organisert beitebruk. Har en ikke en av de to, brukes det generaliserte tall.

Stig-Runar Størdal fra Nortura sørget for en innføring i Sauekontrollen og hvordan du holder oversikt over besetningen din der.  Mens Eva D Alstad fra Fylkesmannens Landbruksavdeling hadde en innføring i forebyggende og konfliktdempende tiltak. Det blir spennende å se om det kommer inn søknader om bruk av droner til tilsyn av dyr på beite.

Forsamlingen mener det er viktig å oppfordre kommunene til å ha gode skadefellingslag. Det må være klart når situasjon med rovdyrskade oppstår. Når en skadesituasjon oppstår i et område er det også viktig at nabobeitelag/naboer får beskjed slik at de raskt kan komme ut på tilsyn til sine dyr. Gårdbrukeren oppfordres til å ha telefonnummer til sin rovdyrkontakt på mobiltelefonen slik at tid ikke går tapt når en finner kadaver. Og vi må få en oversikt over jungelen av tilskudd og ordninger. Det er vanskelig å orientere seg for den som er ny i næringa!

Vi håper på god oppslutning de fire andre stedene det gjennomføres dialogmøter. Dette er nyttig informasjon!

Oversikt over dialogmøter finner du her.

Møtereferat fra dialogmøte rovdyrerstatninger i Orkdal 24. februar 2015