Fakkeltog mot regjeringas rovdyrpolitikk

Rovdyrpolitisk fakkeltog i Oslo

Norges Bondelag, sammen med de andre organisasjonene i Naturbruksalliansen i Norge, arrangerer Rovdyrpolitisk fakkeltog i Oslo 8. januar. Sør-Trøndelag Bondelag stiller opp sammen med de andre organisasjonene og mobiliserer til deltagelse i fakkeltoget.

Nå må Erna ta ansvar og sørge for at Stortingets bestandsmål overholdes!

Tidspunkt: 8. januar kl. 18, møt opp i god tid

Oppmøtested: Youngstorget

Norges Bondelag oppfordrer folk fra hele landet til å delta i fakkeltog mot Regjeringens rovdyrpolitikk den 8. januar i Oslo. Arrangementet starter på Youngstorget kl. 18, og går videre til Stortinget. Programmet deles på denne siden så snart det er klart. Fakler deles ut på Youngstorget. 

Her kan du finne fylkesvis oversikt over busser: http://www.rovdyr.org/  Kontakt ditt fylkeslag for nærmere informasjon om plakater og transport.

Meld deg på Facebookarrangementet «Still opp på rovdyrpolitisk fakkeltog i Oslo 8. jan2019 kl 18.00» for løpende oppdateringer.

Norges Bondelag står bak arrangementet i samarbeid med Norskog, Norges skogeierforbund, Glommen skog, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk sau og geit, Norges Jeger- og fiskerforbund, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk. Disse organisasjonene utgjør Naturbruksalliansen.

Dersom du ikke kan delta på fakkeltoget, men ønsker å gi et økonomisk bidrag til gjennomføringen kan du gjøre det via Naturbruksalliansens innsamlingsaksjon.  

Oppdatert informasjon om hvordan du kan reise fra Trøndelag i forbindelse med fakkeltoget.

Våre samarbeidspartnere