Felles ledersamling for Buskerud og Østfold

  • Tips en venn om denne siden

Nov
2013
Sundvollen hotell, Buskerud
  • (22 Nov)
  • (23 Nov)

Lokale tillitsvalgte i begge fylker samles på Sundvollen i Buskerud til felles gjennomgang av landbrukspolitiske utfordringer, sosialt samvær på tvers av fylkesgrensene og faglig oppdateringer. Fredag 22. og lørdag 23. november er datoen, og alle lokallag er invitert med på samlingen med en deltaker. I tillegg kommer innbudte gjester, fylkestillitsvalgte og ansatte fra begge fylker.