Skatt og avgift

Viktig politisk gjennomslag om moms

Utleie av samdriftsfjøs skal ikke lenger betraktes som ordinært utleie, men som en del av en større driftsavtale.

Våre samarbeidspartnere