Illustrasjonsfoto: Merete Støfring.- Avgjørelsen er et godt eksempel på at politisk jobbing fører fram, og at politikerne er i stand til å la fornuften gå in over seg, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke som lenge har vært engasjert i saker der samdriftsbønder har blitt møtt med store krav fra Skatteetaten på grunn av et skjemaglipp.

Investert for å møte framtidas krav

- De som rammes av dette er aktive bønder som har fulgt de landbrukspolitiske signalene og investert for å møte framtidens krav, sier Bjørke. - Det er sterkt urimelig at disse bøndene nå skal risikere å komme i økonomisk uføre på grunn av uklart regelverk, sa Bondelagslederen da saken ble offentlig kjent gjennom en serie artikler i Dagens Næringsliv

Krevde regelverksendring

Bjørke uttrykte glede over at landbruksminister Lars Peder Brekk har engasjert seg i problemstillingen, og at Finansdepartementet jobbet for å endre regelverket. - Vi forventer at saken prioriteres høyt og at det nå ryddes opp. Det er også viktig at en regelverksendring får virkning for alle som uforvarende har havnet i denne fellen,  sa Bondelagsleder Bjørke da saken om ekteparet Myrholt ble kjent.

Betyr mye økonomisk

- Dette betyr svært mye økonomisk for de som var rammet av det, understreker Bjørke.

"Alle bønder som har gjort samme skjemaglipp, og ikke registrert at de leier ut fjøset til en samdrift kan nå forvente å få tilbakebetalt all moms og straffeskatt Skatteetaten eventuelt har krevd tilbakebetalt", heter det i en artikkel i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Bondelagets temasider jus og skatt